Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     

  Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT 

 

FESTYN RODZINNY W WORD.

Kontynuując cykl działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 5 czerwca 2010r. WORD Biała Podlaska zorganizował Festyn Rodzinny dla wszystkich mający na celu podnoszenie wiedzy na temat zasad i umiejętności bezpiecznego stosowania przepisów ruchu drogowego.

Impreza odbyła się przy merytorycznym wsparciu:
- Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej:
     Wydział Ruchu Drogowego,
     Wydział Prewencji;
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej;
- Sekcji Motocyklowej „GROM” Automobilklubu Bialskopodlaskiego;
- Studenckiego Koła Naukowego „eRka” działającego w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
- Przedszkola Samorządowego Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej;
- Samorządowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 im. Jana Brzechwy w Białej Podlaskiej.

W trakcie trwania Festynu odbyły się konkurencje sportowe, prowadzone przez panie przedszkolanki z zaprzyjaźnionych przedszkoli, podczas których zawodnicy musieli wykazać się praktyczną umiejętnością, zwinnością i siłą. Po podsumowaniu wyników Dyrektor WORD Pan Zbigniew Kot, podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę organizacyjną oraz wręczył nagrody uczestnikom konkurencji sportowych.
Podczas trwania festynu można było obejrzeć pokazy:
- motocykli - przeprowadzone przez sekcję Motocyklową „GROM” Automobilklubu Bialskopodlaskiego;
- tresurę psa policyjnego którą prowadził policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - Wydziału Prewencji;
- sprzętu strażackiego oraz działań z dziedziny ratownictwa techniczno – drogowego przeprowadzonego przez strażaków z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej,
- sprzętu policyjnego (motocykl, radiowóz, wideo rejestrator) przygotowane przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – Wydziału Ruchu Drogowego,
- symulacji wypadku drogowego i udzielania pierwszej pomocy – zorganizowany przez studentów Koła Naukowego „eRka” działającego w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod kierunkiem Pani Anny Ślifirczyk.

Dla wszystkich zebranych przygotowaliśmy słodki poczęstunek oraz napoje, można było również skorzystać z porad przedstawicieli wszystkich przybyłych instytucji.

Najwięcej radości sprawiła dzieciom przejażdżka bryczką wśród dorosłych, powodzeniem cieszyły się próby sprawnościowe wykonywane samochodami z talerzem stewarta oraz na trolejach.

Celem imprezy było:
- utrwalenie znajomości znaków drogowych obowiązujących uczestników ruchu drogowego,
- poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego,
- utrwalenie właściwej postawy uczestników ruchu drogowego,
- umiejętność zachowania się w nagłych wypadkach na drodze,
- kształtowanie postawy w jaki sposób pomóc sobie i innym w trudnych sytuacjach.