Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

 

Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego

ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

 

 tel./fax WORD Biała Podlaska

 83 342 58 20

Nr Rachunku:

57 1240 2177 1111 0010 5107 2484
 

 

Oddział Terenowy Łuków

ul. Piłsudskiego 29

21-400 Łuków

 

 tel./fax OT Łuków

 25 631 04 13

Nr Rachunku:

91 1240 2177 1111 0010 5791 1633
 

 

NIP 537-19-63-913

 

WORD jest czynny w godzinach:

  

EGZAMINY

od 8.00 do 16.00
 

ZAPISY NA EGZAMIN

od 8.00 do 15.30
 

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

od 8.00 do 16.00

  

e-mail: sekretariat@wordbp.pl

 

 

K  O  N  T  A  K  T

NUMERY WEWNĘTRZNE

I EMAILe

  

  

Liczba wejść na stronę

   

  

     

   

  

 

         A K T U A L N O Ś C I  

 

 

 

  2014-05-22 |  OT ŁUKÓW - NR RACHUNKU

   

    Informujemy że wszelkie opłaty za egzaminy odbywające się w ODDZIALE TERENOWYM WORD w Łukowie, należy wpłacać na konto:

                91 1240 2177 1111 0010 5791 1633.

 

      

     

  2014-04-11 |  OT ŁUKÓW

       Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje że od dnia 15 kwietnia 2014r. rozpoczyna zapisy na egzaminy na prawo jazdy kat AM, A1, A2, A, B1 i B, które będą się odbywały w Oddziale Terenowym w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 29.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 631 04 13.

      

     

  2012-09-24 |  NOWE POJAZDY EGZAMINACYJNE.

   Uprzejmie informujemy, że od 9 pażdziernika 2012 roku egzaminy praktyczne na kat "B" prawa jazdy będą przeprowadzane pojazdem marki SUZUKI SWIFT.

W tym czasie (do odwołania) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej udostępni również do przeprowadzania egzaminów praktycznych samochód marki FIAT GRANDE PUNTO. W zwiazku z tym, na życzenie osoby zdającej, egzamin może być przeprowadzony pojazdem tej marki.

Zainteresowanych prosimy o POINFORMOWANIE o tym pracownika Biura Ewidencji Egzaminów przy zapisie (liczba miejsc ograniczona).

W przypadku awarii FIATA GRANDE PUNTO, egzamin przeprowadzony będzie pojazdem marki SUZUKI SWIFT.

Od 1 października 2012 roku nie będzie możliwości zdawania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii "B" pojazdem marki TOYOTA Yaris. 

UWAGA!!! Podania o przyspieszenie terminu egzaminu pojazdem marki FIAT GRANDE PUNTO nie będą rozpatrywane  

 

  2010-04-30 |  KIEROWCY ZAWODOWI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej został wpisany do "Rejestru przedsię-biorców prowadzących ośrodek szkolenia", który prowadzony jest przez Wojewodę Lubelskiego. W związku z tym uzyskaliśmy możliwość prowadze-nia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkoleń okre-sowych kierowców zawodowych w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w takich szkoleniach.

Informacje na temat kursu pod nr tel. 83 342 58 20 wew. 110 (Dział szkoleń) lub w siedzibie WORD pok. 108.

 

 

 

 

  2009-12-18 |  Zapis na egzamin poprzez          P E Ł N O M O C N I K A

Osoba, ubiegająca się o wyznaczenie terminu egza-minu państwowego na prawo jazdy, wymagane do-kumenty może złożyć poprzez pełnomocnika po-siadającego upoważnienie do odbioru zaświadcze-nia z wyznaczonym terminem egzaminu. Treść za-świadczenia podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

  

Wzór pełnomocnictwa

   

Pełna treść zarządzenia

   

      

     

  2009-01-27 |  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

"PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ"

W związku z nowelizacją Ustawy Kodeks Pracy z dnia 21 listopada 2008r. WORD w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie "PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ", które przygotowu-je pracowników do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Zapisy i informacje w siedzibie WORD pok.108, lub pod numerem telefonu 083 342 58 20 wew. 110 lub 115.

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

I N F O R M A C J E

 

 

 

  2015-03-26 |  TURNIEJE BRD 2015.

   Tradycyjnie na wiosnę zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej informacji w dziale BRD

 

      

 

  2015-03-16 |  OFERTA WYNAJMU SAL

    Szanowni Państwo. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej oferuje Państwu do wynajęcia sale doskonale nadające się do organizacji: szkoleń, kursów, spotkań, zebrań, różnego rodzaju prezentacji itp. imprez.

 

  

Pełna treść oferty

   

      

     

  2015-02-09 |  TURNIEJE BRD 2015.

   Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Lublinie uprzejmie informuje, że w 2015 roku:

   - Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się w Zespole Szkół w Krynce - powiat Łukowski.

   - Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów odbędzie się w Józefowie nad Wisłą - powiat Opolski.

   - Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzayjnego szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.

        

 

  2014-12-30 |  DNI WOLNE I PRACUJACE

Informujemy, że w 2015 r. dni:

 

-  2 stycznia,

-  5 stycznia,

-  5 czerwca,

-  14 sierpnia,

-  24 grudnia,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami wolnymi od pracy;

 

-  10 stycznia,

-  24 stycznia,

-  13 czerwca,

są dla WORD w Białej Podlaskiej dniami pracującymi.

 

  2014-05-26 |  TURNIEJE BRD 2014.

   Zakończyły się tegoroczne rejonowe eliminacje turnieji BRD uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalych.

Więcej informacji w dziale BRD

 

      

 

  2013-05-15 |  ZMIANA NUMERU RACHUNKU WORD.

    Informujemy że od 16.05.2013 r. WORD w Białej Podlaskiej obsługuje Bank P.K.O. SA I Oddział w Białej Podlaskiej.

    W związku z tym wszelkie opłaty za egzaminy, szkolenia, badania psychologiczne oraz wynajm należy wpłacać na konto:.

                57 1240 2177 1111 0010 5107 2484.

 

      

     

  2012-11-26 |  MIEJSCE PARKINGOWE DLA KOBIET W CIĄŻY

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie podjął inicjatywę społeczną mającą na celu ułatwienie życia kobietom w ciąży. Akcja ta polega na przygotowaniu i odpowiednim oznakowaniu wydzielonych miejsc parkingowych na których mogłyby parkować kobiety ciężarne. Ułatwiło by im to funkcjonowanie w tym szczególnym i nie łatwym dla nich okresie życia.

 

Więcej informacji

   

      

     

 

  2012-03-30 |  APEL SŁUŻB RATOWNICZYCH

    Szanowni Państwo. Ponieważ pierwsze minuty po wypadku są najważniejsze dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, nasze Stowarzyszenie całym sercem przyłącza się do prośby Akademi Medycznej, o rozpropagowanie idei umieszczenia w telefonach komórkowych hasła ICE.

 

             - Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczna Droga"

  

Pełna treść apelu

   

      

     

  2011-10-12 |  MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO.

   WORD w Białej Podlaskiej zaprasza Dyrektorów oraz Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych do skorzystania z Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego

Więcej informacji w dziale BRD

 

      

 

 

  2009-04-21 |  SZKOLENIA  W  ZAKRESIE
                         "KIEROWANIA    RUCHEM
                         DROGOWYM"

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu  Drogowego w Białej Podlaskiej organizuje szkolenia w zakresie „kierowania  ruchem  drogowym”.

 

Więcej informacji w dziale KURSY